Zmiany systemu SAREhub pod kątem RODO

Maj 24, 2018 10:03 am
 

25 maja 2018 wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Sprawdź, czy jesteś już gotowy na tę zmianę. Poniżej znajdziesz informacje na temat tego, jak dostosowaliśmy nasz system marketing automation SAREhub do RODO.

Nie masz pewności, czy jesteś gotowy na RODO?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:
[email protected]
Karolina Macionczyk
+48 506 221 067

Jak przystosowaliśmy SAREhub do RODO?

System SAREhub został w pełni dostosowany do zmian wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Poniżej możesz przeczytać o tym, jakie funkcjonalności zostały wprowadzone do naszego systemu marketing automation.

Które z nowych możliwości SAREhub pozwalają na bezpieczne posługiwanie się systemem do marketing automation? W ramach dostosowania systemu stworzyliśmy nowe funkcje, dzięki którym SAREhub spełnia wymogi RODO:

  1. Rejestr czynności przetwarzania – to nowa zakładka, która zawiera wszystkie zdarzenia dotyczące danych osobowych. Rejestr odnotowuje wszystkie czynności przetwarzania danych (jak na przykład powiązanie cookie z przeglądarki użytkownika z jego adresem mailowym) oraz operacje ich usunięcia. Zgodnie z przepisami unowocześniony system umożliwia pobranie historii wszystkich czynności przetwarzania, które dotyczą danego rekordu. Dla wygody naszych klientów rejestr można wygenerować również tylko dla wybranych danych. W przypadku narzędzia SAREhub czynności przetwarzania dotyczą głównie akcji podjętych przez użytkownika na stronie internetowej.
  2. Realizacja prawa do bycia zapomnianym – zgodnie z RODO możemy w każdej chwili usunąć powiązane ze sobą dane naszych użytkowników. Usunięcie profilu wiąże się z zaprzestaniem działań kampanii SAREhub dla danego użytkownika i skasowaniem wszystkich zgromadzonych danych. Jedyny ślad to wpis o usunięciu w Rejestrze Czynności Przetwarzania.
  3. Akceptacja ustawień użytkownika – zapewniliśmy w systemie zachowanie preferencji przeglądarki użytkownika. W przypadku, gdy ktoś wyraża taką chęć, jego akcje nie będą rejestrowane na danej stronie internetowej, a nasze systemy nie zapiszą żadnych danych o profilu użytkownika. Opcja ta w zależności od przeglądarki dostępna jest w różnych miejscach w ramach ustawień, często nazywana jest chęcią “braku śledzenia” bądź Do Not Track.
  4. Polityka haseł – dodatkowo wdrożyliśmy zabezpieczenia podwyższające poziom bezpieczeństwa w systemie, takie jak politykę haseł użytkowników. Muszą one zawierać minimum 8 znaków, znaki specjalne, cyfry oraz wielkie i małe znaki.

SAREhub gotowe na RODO – inne kluczowe zagadnienia i informacje o systemie:

Jak przebiega matchowanie?

Powiązanie cookie i adresu e-mail nosi nazwę matchowania. Kiedy użytkownik klika w link naszej wiadomości przekierowujący go do naszej strony, jego adres e-mail zostaje dopisany do danego ciasteczka. Informacje te łączą się w ramach profilu użytkownika i zapisywane są w bazie naszego systemu na potrzeby dalszych działań. Jest to podstawą działania narzędzi systemu marketing automation. Zalecamy, by wysyłający zawarł w treści wiadomości stosowną informację dla odbiorców o tym procesie.

Jak przebiega usuwanie danych w marketing automation zgodnym z RODO?

Po usunięciu danego profilu niemożliwe stają się niektóre akcje dotychczasowych kampanii, takie jak np. dotarcie z wiadomością e-mail do wcześniej zidentyfikowanych użytkowników. Marketing automation bazuje bowiem na cookie oraz e-mail, a wymazanie danych powoduje zapomnienie użytkownika, czyli jego profilu w naszej bazie.

Po usunięciu profilu dane użytkownika zostaną zapomniane, ale może on w każdej chwili utworzyć nowy profil podczas odrębnego procesu matchowania. Użytkownik może również stworzyć sobie nowy profil niezależny od poprzedniego, czyszcząc swoje ciasteczka zgromadzone dla danej witryny w przeglądarce. Nie powoduje to usunięcia poprzedniego profilu.

System pozwala Klientowi, będącemu Administratorem Danych Osobowych swojej bazy, na usunięcie danego profilu użytkownika. Jako oferujący konkretny produkt, rozwiązanie, zgodnie z RODO zapewniliśmy ADO taką możliwość. Zalecamy więc, by klienci SAREhub przy usuwaniu profilu informowali swoich użytkowników o sposobie działania narzędzia Marketing Automation oraz procesie usuwania i tworzenia się profilu użytkownika.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Przeczytaj nasze inne publikacje:
“RODO a marketing automation”
“RODO – jakie zmiany nas czekają?”
“SARE gotowe na RODO”

Obejrzyj serię webinariów pt. “RODO to nie koniec świata”:

Rodo to nie koniec świata! cz. 1/3

Rodo to nie koniec świata! cz. 2/3

Rodo to nie koniec świata! cz. 3/3

Napisz do nas:

Skontaktuj się z nami:
[email protected]

Tags: , , , , , , ,